Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě bouchoncz.com (dále jen „e-shop“), kdy na jedné straně stojí společnost Sogdiana s.r.o., IČO: 27072398, se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10 101 00 (dále jen „ prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který může vystupovat v pozici spotřebitele či podnikatele (dále jen jako „ zákazník“ nebo „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „VOP“).  Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „ano“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let.  Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen „zboží“) fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.  Zákazník uděluje souhlas s celým zněním těchto Obchodních podmínek platných pro internetový obchod bouchoncz.com okamžikem učinění objednávky.

 

II. DODACÍ A EXPEDIČNÍ LHŮTA

Expedice probíhá do 3 dnů od obdržení objednávky, mimo víkendy a svátky. Dodací lhůta je následující pracovní den od expedice. Zákazník bude v co možná nejkratší době e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice.

 

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE

Internetový obchod bouchoncz.com si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem.

 

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech níže uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat. Jedná se o tyto podmínky: zboží musí být nepoužité zboží musí být nepoškozené zboží musí být zabalené v původním obalu zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství. K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na který budou vráceny peníze z prodeje zboží. Vrácená částka bude snížena o dopravné, poštovné, apod., které hradí objednatel (zákazník). Tato částka bude poukázána na uvedený účet do 14-ti dnů.

 

ZPŮSOB VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Česká Pošta — balík zašlete na adresu: 

bouchoncz.com

Moskevská 1464/61, Praha 10 101 00

 

V. ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu zajišťují pro internetový obchod bouchoncz.com přepravní společnosti uvedené v objednávkovém formuláři, dle výběru zákazníka. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi. K dopravě (dodání) zboží může kupující využít následujících způsobů:

 

Způsob dopravy

Cena za dopravu

 

bouchoncz.com — doprava po Praze kurýrem (objednávky nad 1000 CZK)

bouchoncz.com — doprava po Praze kurýrem (objednávky pod 1000 CZK)

Zdarma

100 CZK

zásilkovna.cz — odběr ve výdejním místě

85 CZK

Česká pošta — balíček na poštu

125 CZK

 

VI. CENY

Internetový obchod bouchoncz.com si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

 

VII. ZPŮSOB PLATBY

Internetový obchod bouchoncz.com akceptuje  níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 

Způsob úhrady kupní ceny

Cena za úhradu

Platební brána ComGate Payments, a.s.

Zdarma

PayPal

Zdarma

Hotově při dopravě kurýrem

Zdarma

Předem na účet — 6042574309/0800

Zdarma

Dobírkou na České poště

49 CZK

 

COMGATE PAYMENTS, A.S.

Online platby pro nás zajišťuje ComGate Payments, a.s.. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Jedná se o nejrychlejší způsob zaplacení online. Do platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód (tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty). Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure.

 

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

MONETA Money Bank Česká spořitelna - PLATBA 24 ČSOB - PaySec Komerční Banka Raiffeisenbank

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

Kontakty

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

VIII.ZÁRUKA

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu bouchoncz.com poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání ve smyslu příslušných právních předpisů, jež upravují konkrétní délku zákonné záruční doby za prodávané zboží a jeho druh. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

 

IX. REKLAMACE

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy  fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, má zákazník možnost se v případě reklamace domáhat, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, že se bude jednat o vadu neopravitelnou nebo opakovanou. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem. Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

 

X. VRÁCENÍ PENĚZ NA ÚČET PŘEVODEM

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

 

XI. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM OSOBNÍCH DAT

Poskytnutím údajů k registraci či uskutečněním objednávky zboží zákazník souhlasí s tím, aby internetový obchod bouchoncz.com ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, údaje o zákazníkovi zpracoval a využil pro své interní a marketingové potřeby. Internetový obchod bouchoncz.com je povinen s osobními údaji nakládat způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití neoprávněnou osobou. Více o ochraně osobních údajů zde.