Gaidoz Forget - ještě jedna perla Champagne


Historie domu Gaidoz Forget se začala psát v roce 1930, kdy pradědeček současných majitelů Henri začal vytvářet a prodávat šampaňské. Následovala ho dcera a koncem 80. let vnuk Luke. Od roku 2019 panství spravuje Luc a jeho dcera Bertil, která farmu vlastní. Dům se nachází v Loudes, nedaleko Remeše, v oblasti Montagne de Reims. Dům vlastní 9 hektarů krásných vinic na svazích Taissy, Trois-Puits a Ludes. Vína jsou vyrobena z 80 % Meunier, 10 % Chardonnay a 10 % Pinot Noir. Výroba probíhá s hlubokým respektem k životnímu prostředí, s použitím velmi malého množství strojních zdrojů a vyhýbání se herbicidům – to jsou hlavní hodnoty farmy.


Dům vyrobí v průměru 80 000 lahví ročně.
Vínu je věnována zvláštní pozornost od okamžiku sklizně. Bez ohledu na to, v jaké fázi vývoje - výroba vína, stáčení, fermentace nebo další - každé víno je poháněno vášní pro vinařství a radostí, kterou přináší do rodiny. Až do vzácného okamžiku jsou lahve uchovávány ve sklepích a ukryté před světlem, aby časem dosáhly zralosti.

 

Nově si to můžete pořídit i na BOUCHON zde.